PUUNKAATO TURVALLISESTI JA OSAAVASTI PORISSA

Ota yhteyttä!

Metsuripalvelu P. Vepsä hoitaa puunkaadon turvallisesti, osaavasti ja pitkällä työkokemuksella Porissa ja lähikunnissa.  


Puunkaadon lisäksi teen myös kantojyrsintää, raivaustöitä myrskytuhoalueilla ja tonteilla sekä puuaineksen poistokuljetusta. Kerro, minkälaisia metsuripalveluja tarvitset. Palvelen sinua mielelläni!

Puunkaato ja ongelmapuut

Teen kaikki puunkaadot aina ammattitaitoisesti ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Kaadot sujuvat pitkällä metsurin työkokemuksella, tehokkaasti ja riskejä välttäen. 


Vanha ja laho puu on ongelmapuu, joka on syytä kaataa. Toisinaan puu taas tuo liikaa varjoa piha-alueelle ja on parempi tästä syystä kaataa.


Arvioin aina paikan päällä mahdollisuuden suoraan kaatoon puun kunnon, tilan ja lähellä olevien rakennusten perusteella. Jos tilaa ei ole tarpeeksi suoraan kaatoon, kaadan puun osissa kiipeämällä. Puun oksat karsin latvaan kiivetessäni ja rungon kaadan tolppana tai pudotan paloissa. Vaativien puiden kaadossa käytän apuna autonosturia.

Kantojyrsintä 

Kantojyrsimen avulla poistan pihaltasi nopeasti häiritsevät kannot, joiden juuret ovat syvällä ja tiukassa maaperässä.


Kätevällä kantojyrsimellä pääsen työskentelemään myös ahtaampiin paikkoihin. Se muokkaa puunkannon hakkeeksi, jota voi hyödyntää muualla puutarhassa katteena tai kuivikkeena.

Raivaustyöt ja puuaineksen poistokuljetus 

Myrskytuhoalueiden erilaiset raivaustyöt vaativat osaavaa ammattilaista. Ne tehdään aina turvallisesti ja tarkoitukseen soveltuvia työvälineitä käyttäen. Näissä raivauksissa työskentelyn täytyy olla ripeää ja edetä suunnitelmien mukaan.


Muunlaisia raivaustöitä teen tonteilla ja taimikoissa. Tarvittaessa teen raivaukset yhteistyössä muiden metsätöiden ammattilaisten kanssa. Raivaustöiden jälkeen työhöni kuuluu myös puuaineksen poistokuljetus. 

Kun tarvitset ammattilaista, ota yhteyttä Petri Vepsään! 

Kaikissa puunkaatoon ja raivaustöihin liittyvissä metsuripalveluissa voit kääntyä turvallisin mielin puoleeni. Palvelen sinua Porissa ja lähikunnissa. 


Teen työni vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla, laadukkaita työvälineitä käyttäen.